Produkty a služby

Kalkulačka pro přepočet MWh – m3

Zadejte prosím jeden z následujících údajů:

m3 <=> MWh

Nabízené služby

Skladovatel poskytuje, v případě že disponuje volnou skladovací kapacitou, jednotlivým ukladatelům rezervaci následujících typů skladovacích kapacit:

  1. roční skladovací kapacita s pevným výkonem (pdf)
  2. měsíční skladovací kapacita s pevným výkonem (pdf)
  3. denní skladovací kapacita s pevným výkonem (pdf)
  4. denní skladovací kapacita s přerušitelným výkonem (pdf)

Jednotlivé typy skladovacích kapacit jsou popsány v Řádu provozovatele zásobníku plynu.
Vzory příslušných smluv o uskladňování jsou uvedeny v Dokumentech.

Prodej kapacity

Proces rezervace skladovací kapacity je popsán v Řádu provozovatele zásobníku plynu.
V současné době SPP Storage, s.r.o. nenabízí volnou skladovací kapacitu.
Skladovatel umožňuje ukladatelům sekundární převod či přenechání rezervované skladovací kapacity.
Podmínky převodu a přenechání rezervované skladovací kapacity jsou uvedeny v Řádu provozovatele zásobníku plynu.
Naše společnost uplatňuje Program rovného zacházení.

Tarify a ceny

Cena za uskladňování je stanovována formou elektronických aukcí.
Příslušné informace jsou uvedeny v Řádu provozovatele zásobníku plynu

Elektronická kalkulačka

Požadovaný pracovní objem * MWh
Požadovaná cena * Kč/MWh
Celková roční cena: Kč/rok
Max. těžební výkon: MWh/den
Max. vtláčecí výkon: MWh/den

Vyplňte prosím všechny údaje, označené *

Poznámka: Uvedené výpočty a ceny mají pouze informativní charakter, SPP Storage, s.r.o. si vyhrazuje právo uvedené výpočty a ceny měnit bez uvedení důvodů. Uvedené ceny nelze vymáhat právní cestou a nezavazují SPP Storage, s.r.o. k uzavírání smluv o uskladňování plynu za uvedených podmínek ani k jakékoli jiné činnosti nebo obchodní záležitosti vůči žádnému ukladateli nebo případnému zájemci o skladovací kapacitu.

SPP Storage, s.r.o.

Sokolovská 651/136a
186 00 Praha 8
Tel.: +420 222 269 860
Fax: +420 222 269 960

PZP Dolní Bojanovice

Dolní Bojanovice 891,
696 17, okres Hodonín
Tel.: +420 518 372 964
Fax: +420 518 372 954