Denní data

Vyberte datum

ZOBRAZENÁ DATA ZA DEN 20.02.2019
Celkové dostupné výkony na následující plynárenský den
MWh m3
Celkový těžební výkon 95 580 9 000 000
Celkový vtlačný výkon 21 240 2 000 000
Celkové smluvní pevné výkony na následující plynárenský den
MWh m3
Celkový smluvní těžební výkon 95 580 9 000 000
Celkový smluvní vtlačný výkon 21 240 2 000 000
Aktuální stav zásob v PZP
MWh
Aktuální stav 5 455 199
Velikost přerušených přerušitelných výkonů a nejvyšší cena vůči které bylo přerušení aplikováno
MWh Kč/MWh
Celkový smluvní vtláčecí výkon 0 0
Celkový smluvní těžební výkon 0 0
Velikost přerušené pevné skladovací kapacity
MWh
Těžební výkon 0
Vtlačný výkon 0
Skutečné denní hodnoty
MWh m3
Těžební výkon 10 579 996 163
Vtlačný výkon 0 0
  • Objemové údaje jsou vyjádřené v metrech kubických za standardních vztažných podmínek, tj. 20°C; 101,325 kPa; φ=0.
  • Plynárenský den je počítán od 6.00 do 6.00 následujícího kalendářního dne.
  • Stav uskladněného plynu představuje množství plynu uskladněného ke konci daného plynárenského dne.
  • Údaje v tabulce odpovídají aktuálnímu stavu a mohou být dále upravovány. Společnost SPP Storage, s.r.o. nenese žádnou zodpovědnost za jakékoli zpracovávání, interpretaci a další zveřejňování těchto údajů třetími stranami, ani za případné tím způsobené škody.
  • Zveřejňovaná provozní data odpovídají právním požadavkům stanoveným Energetickým zákonem a vyhláškou o Pravidlech trhu s plynem. 

Základní technické parametry

Nominální kapacita zásobníku:

6117 GWh (576 mil. Nm3)

Max. vtlačný výkon:

až 74,34 GWh/den

(7 mil. Nm3/den)

Max. těžební výkon:

až 95,58 GWh/den

(9 mil. Nm3/den)SPP Storage, s.r.o.

Sokolovská 651/136a
186 00 Praha 8
Tel.: +420 222 269 860
Fax: +420 222 269 960

PZP Dolní Bojanovice

Dolní Bojanovice 891,
696 17, okres Hodonín
Tel.: +420 518 372 964
Fax: +420 518 372 954