PZP Dolní Bojanovice

Technologie PZP umožňuje provozování zásobníku v režimu vtláčení a těžby plynu. Vtláčení a těžba plynu probíhá z a do VVTL plynovodu DN 700 PN 80, kterým je PZP Dolní Bojanovice propojen na mezinárodní MS Brodské (cca 30 km). Na MS Brodské je prováděno obchodní měření množství a kvality plynu, plynovod je zde napojen na slovenskou plynárenskou síť provozovanou společností eustream, a.s.


SPP Storage, s.r.o.

Sokolovská 651/136a
186 00 Praha 8
Tel.: +420 222 269 860
Fax: +420 222 269 960

PZP Dolní Bojanovice

Dolní Bojanovice 891,
696 17, okres Hodonín
Tel.: +420 518 372 964
Fax: +420 518 372 954