Druhy podzemních zásobníků plynu

schema1.jpg1. Porézní zásobníky:

Jedná se o vytěžená ložiska ropy nebo zemního plynu, která lze opět využít pro skladování plynu. Plyn je uskladněn v porézních horninách tvořených nejčastěji pískovcem a různě zpevněnými písky s jílovitými proplástky. Těsnící vrstvu ložiskových struktur tvoří nepropustné horniny. Mezi porézní zásobníky patří i takzvané aquifery, přirozené vodní rezervoáry tvořené horninami, které jsou vhodné pro uskladňování plynu. V aquiferech je voda tlakem plynu vytlačena do větší hloubky, čímž vzniká prostor pro samotný plyn.

schema2.jpg2. Kavernové zásobníky:

Kavernové zásobníky jsou speciálním typem zásobníku plynu. Jedná se o umělé dutiny vzniklé po těžbě hornin (solné kaverny, opuštěné uhelné či jiné doly) nebo prostory vytěžené přímo za účelem skladování plynu. Předností těchto zásobníků je vysoká flexibilita. Hodnoty rychlosti vtláčení a těžby jsou dány pouze omezeními povrchové technologie. V porovnání s porézními zásobníky lze kavernové zásobníky vyprázdnit a opětovně naplnit vícekrát za rok.


SPP Storage, s.r.o.

Sokolovská 651/136a
186 00 Praha 8
Tel.: +420 222 269 860
Fax: +420 222 269 960

PZP Dolní Bojanovice

Dolní Bojanovice 891,
696 17, okres Hodonín
Tel.: +420 518 372 964
Fax: +420 518 372 954