Využití zásobníku plynu

udržování rezervních zásob
v případě omezení či přerušení dodávek plynu ze zahraničí nebo pro zajištění neočekávaného navýšení spotřeby plynu

komerční využití
v uskladnění dle cenových relací na trhu s plynem

sezónní uskladnění
pro vyrovnávání poptávky po zemním plynu, kdy v létě je plyn zatláčen a v topné zimní sezóně těžen

kompenzace výkyvů
v mezinárodní přepravě plynu


SPP Storage, s.r.o.

Sokolovská 651/136a
186 00 Praha 8
Tel.: +420 222 269 860
Fax: +420 222 269 960

PZP Dolní Bojanovice

Dolní Bojanovice 891,
696 17, okres Hodonín
Tel.: +420 518 372 964
Fax: +420 518 372 954