Operator of the underground gas storage facility

Types of underground gas storage facilities

1. Porous gas storage facilities:

These are depleted oil or natural gas reservoirs that can be used again for gas storage.

Gas is stored in porous rock formations, most frequently composed of sandstones and variously compacted sands with clay veins. Impermeable rock forms the sealing layer of the reservoir structures. Porous gas storage facilities include aquifers, natural water reservoirs composed of rock suitable for gas storage.

In aquifers, gas pressure drives water down to greater depths, which creates space for gas itself.


Porous gas storage facilities

2. Cavern gas storage:

Kavernové zásobníky jsou speciálním typem zásobníku plynu.

Jedná se o umělé dutiny vzniklé po těžbě hornin (solné kaverny, opuštěné uhelné či jiné doly) nebo prostory vytěžené přímo za účelem skladování plynu. Předností těchto zásobníků je vysoká flexibilita. Hodnoty rychlosti vtláčení a těžby jsou dány pouze omezeními povrchové technologie.

V porovnání s porézními zásobníky lze kavernové zásobníky vyprázdnit a opětovně naplnit vícekrát za rok.


Cavern gas storage