O nás

Partner na evropském energetickém trhu

header image graphic element
O nás

O nás

Paragraph

SPP Storage, s.r.o. je společnost s dlouholetými zkušenostmi v oblasti skladování zemního plynu, provozující podzemní zásobník plynu v Dolních Bojanovicích. Tento byl vybudován v roce 1999 v jedné z nejvýznamnějších ropo-plynových lokalit v České republice. Jeho výstavba probíhala v několika etapách, s postupným nárůstem skladovací kapacity na současnou úroveň 6,94 TWh.

 

Profil společnosti

Obchodní jméno: SPP Storage, s.r.o.

Sídlo:

Dolní Bojanovice 891
696 17 Dolní Bojanovice 
Česká republika

IČO: 24822191

Právní forma: Společnost s ručením omezeným

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 107605

Statutární orgán: jednatelé společnosti 

 

Hlavní předmět činnosti: 

  • hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem a projektování a navrhování objektů a zařízení, které jsou součástí hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem v rozsahu §2, písm. a-f, zákona č. 61/1988 Sb.
  • uskladňování plynu
  • montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených technických zařízení