Odpovědné
podnikání
header image graphic element
Zodpovedne podnikani

Odpovědné podnikání

Paragraph

Věnujeme velkou pozornost odpovědnému přístupu u všech našich aktivit, a vykonáváme je v souladu s platnými českými i evropskými legislativními předpisy s maximálním ohledem na životní prostředí.

Podzemní skladování zemního plynu je jedním z pilířů bezpečnosti dodávek a tvoří důležitou součást sektoru energetiky. 

V rámci naší činnosti stabilně plníme požadavky klientů, čímž potvrzujeme roli zodpovědného partnera.

Program rovného zacházení
Program rovného zacházení – výroční zpráva 2018
Program rovného zacházení – výroční zpráva 2019
Program rovného zacházení – výroční zpráva 2020
Program rovného zacházení – výroční zpráva 2021
Program rovného zacházení – výroční zpráva 2022
Program rovného zacházení - výroční zpráva 2023