Etický
kodex
header image graphic element
SPP Storage

Etický kodex

Paragraph

Etický kodex společnosti SPP Storage představuje závazek všech zaměstnanců dodržovat platné zákony a zásady etiky a morálky při své pracovní činnosti. Tento kodex platí pro všechny zaměstnance společnosti, včetně manažerů a členů statutárních orgánů. Definuje základní hodnoty společnosti SPP Storage a upravuje vztahy s externími partnery i vztahy uvnitř společnosti.

Více naleznete ZDE.