Skladovací
služby

Našim klientům nabízíme různé skladovací a doplňkové služby

header image graphic element
Skladovací služby

Skladovací služby

Paragraph

Skladovací služby

Společnost SPP Storage, s.r.o. nabízí své skladovací služby v souladu s platnou legislativou, zejména pak s vyhláškou č. 349/2015 Sb. (Vyhláška o Pravidlech trhu s plynem), část čtvrtá, uskladňování plynu. 

 

SPP Storage, s.r.o. poskytuje následující typy skladovacích kapacit:

  • Roční skladovací kapacita s pevným/přerušitelným výkonem
  • Měsíční skladovací kapacita s pevným/přerušitelným výkonem
  • Denní skladovací kapacita s pevným/přerušitelným výkonem

 

Vzory příslušných smluv o uskladňování jsou uvedeny zde:

Smlouva o převodu skladovací kapacity

Smlouva o přenechání skladovací kapacity

Roční smlouva o uskladňovaní s pevným výkonem

Měsíční smlouva o uskladňovaní s pevným výkonem

Rámcová denní smlouva o uskladňování s pevným výkonem

Rámcová denní smlouva o uskladňování s přerušitelným výkonem

Prodej skladovací kapacity

Skladovací kapacitu je možno opatřit dvěma způsoby: roční a měsíční skladovací kapacity jsou nabízeny formou elektronické aukce. Informace o nadcházejících aukcích jsou s předstihem zveřejňovány zde.

Denní skladovací kapacitu lze rezervovat pomocí klientské sekce dostupné z našeho webu. Denní skladovací kapacitu je možno rezervovat pouze na základě již uzavřené rámcové smlouvy.

Dodatečné služby

Společnost SPP Storage nabízí řadu doplňkových služeb:

  • Převod skladovací kapacity
  • Přenechání skladovací kapacity
  • Převod plynu
  • Služba využití přeshraničního zásobníku plynu
  • Dodatečné přerušitelné výkony
  • REMIT

 

Aktuální tarify a ceny jsou pravidelně publikovány v našem ceníku.

Podrobnosti o skladovacích a doplňkových službách lze nalézt v Řádu provozovatele zásobníku plynu zde.

Skladovací kapacita

Celková skladovací kapacita6 943,920 GWh
Celková rezervovaná skladovací kapacita6 943,920 GWh
Celková volná skladovací kapacita0 GWh
Max. vtlačný výkon74,34 GWh/den
Celkový volný vtlačný výkon0 GWh/den
Max. těžební výkon95,58 GWh/den
Celkový volný těžební výkon0 GWh/den
  • Údaje v tabulce odpovídají aktuálnímu stavu a mohou být dále upravovány. Společnost SPP Storage s.r.o. nenese žádnou zodpovědnost za jakékoli zpracovávání, interpretaci a další zveřejňování těchto údajů třetími stranami, ani za případné tím způsobené škody.