Energetická
legislativa
header image graphic element
Energeticka legislativa

Energetická legislativa

Paragraph

Oblast plynárenství představuje jedno z nejvíce komplexně regulovaných odvětví. Naše společnost je tak povinna dodržovat komplexní soubor právních předpisů, mezi ty nejzásadnější patří zejména: