Životní prostředí
a BOZP

Všechny aktivity realizujeme s respektem k životnímu prostředí

header image graphic element
Zivotné prostredie

Životní prostředí a BOZP

Paragraph
  • Zodpovědnost k životnímu prostředí patří k našim nejdůležitějším prioritám

Všechny aktivity realizujeme s respektem a starostlivostí o životní prostředí a systematicky zvažujeme rizika s cílem dosáhnout trvale udržitelný rozvoj. Neoddělitelnou součástí je především vzdělávání zaměstnanců v oblasti ochrany životního prostředí. Při současných provozech hledáme optimální řešení s cílem minimalizování vlivu na životní prostředí. Aktivity v oblasti životního prostředí jsou vykonávány i nad rámec zákona, přičemž legislativní omezení představují nevyhnutné minimum.  K důslednému naplnění cílů slouží interní a externí kontrolní činnost, a následný proces řešení neshod nebo doporučení k neustálému zlepšování.

Závazek společnosti k životnímu prostředí potvrzujeme i tvorbou přiměřených rezerv na zahlazení vlivu naší činnosti v budoucnosti. Zejména se jedná o oblast likvidace, sanace a biologické rekultivace našich objektů a jejich opětovné začlenění do přírody, jako i navrácení pozemků k zemědělskému využití.

Důležitou součástí závazku společnosti k životnímu prostředí je hledání synergií naší činnosti s obnovitelnými zdroji energie. Díky rozsáhlému know – how a vyspělé technologické infrastruktuře je plynárenský sektor ideálním partnerem pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie v budoucnosti.

 

  • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Mezi klíčové hodnoty naší společnosti patří profesionální výkon a zodpovědnost, které přispívají ke zvyšování bezpečnosti při plnění úkolů. Klademe velký důraz na bezpečnost našich zaměstnanců i provozu, se kterou je spojena i naše úloha stabilního pilíře bezpečných dodávek plynu. Cílem společnosti je neustále zvyšovat úroveň zabezpečení provozu, a to hlavně v oblasti prevence. 

Procesní bezpečnosti je věnována náležitá pozornost a jsou aplikovány osvědčené postupy, přičemž v této oblasti aktivně spolupracujeme s renomovanými společnostmi.  

V rámci neustálého zlepšování a vzdělávání se zvyšuje úroveň a rozsah znalostí zaměstnanců osobními certifikáty a školeními. 

Politika bezpečnosti práce, ochrany zdraví a životního prostředí

 

  • Metanové emise

Věnujeme se i tématu snižování metanových emisí, které jsou v současnosti v plynárenství aktivně řešeny.