Historie
podzemního zásobníku plynu
header image graphic element
Historie

Historie podzemního zásobníku plynu

Paragraph
Vybudování připojení do přepravní soustavy České republiky
Rozšíření skladovací kapacity na úroveň 6,94 TWh
Vybudování technologie úpravy plynu Silica
Vznik společnosti SPP Storage
Vybudování podzemního zásobníku plynu