Společenská
odpovědnost
header image graphic element
Spolecenska odpovednost

Společenská odpovědnost

Paragraph

Jsme zodpovědní, naše aktivity realizujeme s velkým ohledem na životní prostředí. Zodpovědný přístup se v rámci aktivit společnosti SPP Storage projevuje ve vícerých oblastech a věnujeme mu velkou pozornost.

 

Naše politiky zodpovědného podnikání se týkají zejména:

  • minimalizace dopadů naší činnosti na životní prostředí a přispívání k trvale udržitelnému rozvoji,

  • vykonávání všech obchodních činností transparentním způsobem

  • závazků společnosti vzhledem na kvalitu řízení a kontrolu procesů společnosti, poskytování služeb a závazků k dotčené veřejnosti, komunitě a trvale udržitelnému rozvoji

 

Více informací tady:

Politika Prevence závažné havárie