Provozovatel podzemního zásobníku plynu

PZP Dolní Bojanovice

Technologie PZP umožňuje provozování zásobníku v režimu vtláčení a těžby plynu. Vtláčení a těžba plynu probíhá z a do VVTL plynovodu DN 700 PN 80, kterým je PZP Dolní Bojanovice propojen na mezinárodní MS Brodské (cca 30 km). Na MS Brodské je prováděno obchodní měření množství a kvality plynu, plynovod je zde napojen na slovenskou plynárenskou síť provozovanou společností eustream, a.s.