Provozovatel podzemního zásobníku plynu

Podzemní část

Podzemní část zásobníku tvoří čtyři samostatné objekty – původní ložiska ropy a zemního plynu, které jsou situovány v hloubkovém intervalu 700–2100 m.

Schéma zásobníku

1. HLAVNÍ OBJEKT

největší podzemní skladovací struktura je drobnými zlomy rozdělena do tří různě vzájemně komunikujících ker (střední hloubka uložení cca 1600m)

3. LÁBSKÝ OBZOR JIHOVÝCHOD

skladovací objekt jihovýchod je původně ropoplynové ložisko menšího rozsahu uložené v hloubce cca 2000m

2. ČOČKY

druhý největší skladovací objekt, uložen ve střední hloubce cca 1800m

4. SARMAT

skladovací objekt je původně plynové ložisko uložené v hloubce kolem 700m