Provozovatel podzemního zásobníku plynu

Povrchová technologie

Technologické zařízení PZP je rozděleno do skupin:

  1. technologické zařízení sondy, plynovodní přípojky
  2. technologické zařízení pro vtláčení (3 kompresory o výkonu á 1,2–2,5 mil. m3/den)
  3. technologické zařízení pro odběr plynu (2 paralelní těžební linky výkon á 4,5 mil. m3/den)
  4. řídicí systém PZP