Provozovatel podzemního zásobníku plynu

Proces skladování plynu

Plynovodní přípojky

Zemní plyn, který je vtláčen do a těžen z podzemního zásobníku, je přiváděn velmi vysokotlakým plynovodem DN 700 PN 80. Tím je zásobník propojen na měřící stanici Brodské (cca 30 km), kde je prováděno obchodní měření množství a kvality plynu. Celý plynovod je zde napojen na slovenskou plynárenskou síť (eustream, a.s.).

Technologické zařízení sond

Zemní plyn je k jednotlivým plochám sond přiváděn velmi vysokotlakými přípojkami o celkové délce cca 10 km. V rámci podzemního zásobníku plynu v Dolních Bojanovicích jsou vtláčení a těžba provozované celkem 27 sondami umístěnými na 15 plochách. Sondy jsou vrtány jako svislé nebo usměrněné, dvě sondy jsou horizontální.

Technologické zařízení pro vtláčení

Probíhá třemi kompresory o výkonu á 1,2 – 2,5 mil. m3/den, jejich vtlačný tlak dosahuje hodnoty až 21 MPa.

Technologické zařízení pro odběr

Dvě paralelní těžební linky o výkonu á 4,5 mil. m3/den.


Technologické celky pro vtláčení a odběr zemního plynu

Technologické celky pro vtláčení a odběr zemního plynu