Provozovatel podzemního zásobníku plynu

Projekty

Rozvojové projekty připravované SPP Storage, s.r.o.

V současnosti SPP Storage, s.r.o. připravuje rozvojový projekt:

“Připojení PZP Dolní Bojanovice na přepravní síť NET4GAS a související technologické úpravy provozu zásobníku”

Jak už napovídá název projektu, jeho cílem je fyzické připojení PZP Dolní Bojanovice na českou přepravní soustavu, s pozitivními dopady na její odolnost a flexibilitu.

Po realizaci projektu se PZP Dolní Bojanovice bude nacházet na křižovatce východo-západní a severo-jižní přepravní trasy plynu a je očekávatelné, že projekt tak bude mít celou škálu pozitivních dopadů ve všech zemích v dosahu příslušných přepravních plynovodů. To zahrnuje především zvýšení bezpečnosti dodávek, flexibility soustav a integrace trhů.

Projekt je zahrnut do Desetiletého plánu rozvoje přepravní soustavy v České republice 2016 – 2025. (Rozvojové plány NET4GAS).