Provozovatel podzemního zásobníku plynu

Využití zásobníku plynu

Udržování rezervních zásob

V případě omezení či přerušení dodávek plynu ze zahraničí nebo pro zajištění neočekávaného navýšení spotřeby plynu.

Komerční využití

V uskladnění dle cenových relací na trhu s plynem.

Sezónní uskladnění

Pro vyrovnávání poptávky po zemním plynu, kdy v létě je plyn zatláčen a v topné zimní sezóně těžen.

Kompenzace výkyvů

V mezinárodní přepravě plynu.