Novinka default

Zvyšení bezpečnostního standardu

26.09.2023
Zvyšování bezpečnosti podzemního zásobníku plynu

Podzemní zásobník plynu jako komplex technologických zařízení a přírodních struktur tvoří významný stabilizační prvek plynárenské infrastruktury. Jeho činnost spočívá v uskladňovaní stovek milionů metrů kubických plynu při velmi vysokých tlacích. Kombinace těchto dvou faktorů ve spojitosti s fyzikálními vlastnostmi zemního plynu přirozeně vytváří určitou míru rizika vzniku nebezpečné situace. Vzhledem k tomu, že podzemní zásobník plynu poskytuje svoje služby v režimu 24/7, a případný výpadek v poskytování by měl významný dopad na ostatní plynárenskou infrastrukturu, je nutné do praxe zavádět také technicko – organizační opatření, která tyto rizika minimalizují. Jedním ze škály bezpečnostních opatření byla instalace bezpečnostních uzávěrů na plynovodu DN700 PN80, přičemž jeden bezpečnostní uzávěr je osazen v blízkosti areálu PZP D. Bojanovice a další dva uzávěry zhruba v polovině plynovodu, v areálu Trasového uzávěru Hrušky. Jejich instalací jsme získali možnost uzavření plynovodu o délce víc jak 28 km a jeho rozdělení na víc sekcí, což by při případném vzniku havarijní situace zkrátilo čas expozice a tím i snížilo dopad na okolí. Tyto bezpečnostní uzávěry je možné ovládat z bezpečnostního řídicího systému povelem operátora, bezpečnostní sekvencí, ale zároveň fungují i autonomně, a v případě významného poklesu tlaku plynu v plynovodu se uzavře automaticky. Na závěr je třeba poznamenat, že instalací bezpečnostních uzávěrů naše společnost přispěla ke zvýšení provozní bezpečnosti zásobníku, což v praxi znamená zvýšení standardu ochrany zdraví zaměstnanců, majetku společnosti a v neposlední řadě i zvýšení ochrany veřejnosti v oblasti, kde působíme.

Bezpečnostni uzaver

Další novinky