Novinka default

Rok 2023 se stal pro naši společnost jedním z nejvýznamnějších ve své historii

26.09.2023
Důležitý milník pro naši společnost

Jedná se o dlouhodobě plánovaný a připravovaný projekt, který vytváří perspektivu dalšího rozvoje našeho zásobníku a možnost poskytování služby uskladňování plynu v obchodní zóně České republiky. Uvedený projekt se skládá z více etap, přičemž tou nejviditelnější je budování potrubního propojení v areálu Trasového uzávěru Hrušky, na které přímo navazují technologické celky Předávací stanice Kostice společnosti NET4GAS. 
Významnou součástí projektu je trvalá participace našich kolegů na legislativním procesu, souvisícím s uvedeným připojením. Paralelně s budováním připojení probíhá příprava a zavádění vnitřních předpisů a procesů.
V roce 2024 proběhne v souladu s harmonogramem testování připojení. 
Plánovaný začátek využívání připojení je od roku 2025.

TU Hrušky

Další novinky